نامزدهای جانشینی رهبر ایران مشخص شده است

آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان ایران، اعلام کرد: فهرست جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای رهبر ایران از طرف کمیسیونی ویژه آماده شده است.

وی در گفتگو با خبرگزاری «فارس» با اشاره به این موضوع اعلام کرد:

اسامی این فهرست صددرصد محرمانه است. با توجه به تجربه ناموفقی هم که در گذشته از مسئله اعلام قائم مقام رهبری به‌وجود آمده، تصمیم گرفته شده در کمیسیون ویژه‌ ۳ نفره‌ای که وجود دارد،‌ فقط آنها این اسامی را نزد خودشان نگه دارند و از دایره این کمیسیون خارج نشود.

این سه تن لزوما از داخل خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر و عزل و نصب وی را دارند، نیست. این لیست بررسی می‌شود.

افرادی را که واجد شرایط رهبری برای آینده بدانند،‌ این افراد به طور خیلی سرّی و محرمانه، اسم‌شان ثبت خواهد شد تا هر وقت مورد نیاز باشد به مجلس خبرگان عرضه شود تا مجلس خبرگان درباره آن‌ها اظهارنظر کند.

این عضو مجلس خبرگان به هویت این سه تن و جزئیات مربوط به آنان اشاره‌ای نکرد. مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از ۸۸ فقیه‌ «واجد شرایط» است که مسئولیت تعیین ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) و نظارت بر آن را دارند.