معوقات مزدی کارگران شرکت تولیدی ظروف چینی تقدیس گناباد

شرکت تولیدی ظروف چینی تقدیس گناباد با حدود ۲۰۰۰ هزار کارمند، معوقات مزدی چند ماه پیش کارگران را پرداخت نکرده است.

به گزارش شبکه آزادی، شرکت تولیدی ظروف چینی تقدیس گناباد ۲ هزار کارگر در چند بخش با سرپرستی جداگانه مشغول به کار هستند که با وجود نزدیک شدن عید نوروز ۳ ماه معوقات مزدی دریافت نکرده اند.

شرکت مذکور محصولات خود را به ترکیه و عراق و از طریق ترکیه با برند معروف ترکی به آلمان نیز صادر می کند. این روند بعد از شروع تحریم های آمریکا علیه ایران صورت می گیرد تا به نوعی بتواند تحریم ها را دور بزند.

قابل ذکر است به ادعای برخی کارگران، این شرکت با حقوق کارگران در آلمان دفتری خریداری کرده که در پوشش ملک صادرات را به آلمان انجام می دهد و حقوق معوقه کارمندان خود را طی ۳ ماه گذشته نپرداخته است.