معارفه جایگزین مهدی حاجتی، به تعویق افتاد

معارفه جایگزین مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز، که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، به درخواست رئیس این شورا و با موافقت فرمانداری به تعویق افتاد.

به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از آن‌که فرماندار شیراز اعلام کرد مهدی حاجتی به دلیل «غیبت بیش از دو ماه» دیگر عضو این شورا نیست و از محمدتقی تذروی دعوت شده تا «جایگزین» وی شود، رئیس شورای این شهر اعلام کرد که غیبت آقای حاجتی به دو ماه نرسیده و این شورا تا شش ماه نیز برای تعیین تکلیف فرصت دارد و به همین دلیل نباید فعلاً نباید «جایگزین» مهدی حاجتی معرفی شود.

مهدی حاجتی مهرماه سال گذشته پس از انتشار توئیتی درباره بازداشت دو بهایی در این شهر بازداشت شد. او پس از ۱۰ روز حبس به قید وثیقه آزاد شد اما به یک سال زندان محکوم شد و از خرداد ماه در زندان است.