مادر فرزندان خردسال بخاطر اعتراض به گرانی روانه زندان شد

  مادر فرزندان خردسالی که به گرانی و تورم معترض بود را با ضرب و شتم روانه زندان عادل آباد شیراز کردند.

به گزارش شبکه آزادی، خانم جوانی که مادر چند فرزند خردسال هست را به بهانه اعتراض به گرانی و تورم بازداشت کرده اند او در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۷ بازداشت دو ماه را در زندان سپری کرد. بعد از گذشت ۲ ماه از آزادی دوباره روانه زندان شد و اکنون در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد.

علاوه بر این، طی این این مدت هیچ پاسخی از سوی مسئولان داده نشده و حتی به فرندان اجازه ملاقات با مادرشان داده نشده است.