قرار بازداشت «کامیل احمدی» پژوهشگر زندانی تمدید شد

همسر «کامیل احمدی» پژوهشگر علوم اجتماعی زندانی می‌گوید، با وجود به پایان رسیدن جلسات بازجویی‌، قرار بازداشت موقت همسرم برای یک ماه دیگر تمدید شده است.

«شفق رحمانی» همسر «کامیل احمدی» گفت، روز چهارشنبه ۲۰ شهریور با مراجعه به بازپرسی شعبه یک دادسرای شهید مقدسی اوین به او اعلام شده است که بازداشت موقت کامیل احمدی، این پژوهشگر علوم اجتماعی زندانی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.

به گفته خانم رحمانی، این تمدید قرار بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که به گفته آقای احمدی بازجویی‌های او به پایان رسیده است.

همسر این پژوهشگر علوم اجتماعی می‌گوید که روز یکشنبه ۱۷ شهریور کامیل احمدی برای اولین بار پس از بازداشت توانست به دستور و با هماهنگی بازپرس پرونده در دادسرای شهید مقدسی، در حضور ماموران همراه با همسر و فرزند خود به مدت ۵۰ دقیقه ملاقات حضوری داشته باشد.

شفق رحمانی گفت که کامیل احمدی در طی این ملاقات اعلام کرده است چند روزی است بازجویی‌های او، که در خصوص کارهای پژوهشی این پژوهشگر زندانی بوده، به پایان رسیده و در حال حاضر به یک اتاق سه نفره منتقل شده است.

خانم رحمانی می‌گوید که بر اساس اطلاعات به دست آمده در حال حاضر کامیل احمدی در بند دو الف که متعلق به اطلاعات سپاه است نگهداری می‌شود.