عدم پرداخت ۵ماه حقوق عقب افتاده کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش

روز شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش خبر دادند که این شرکت ضمن حذف فیش حقوقی کارگران که از مرداد ماه رخ داده است؛ از مهر ماه ۹۷ حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.

کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش افزدوند: «در حالیکه کمتر از یک ماه به سال جدید مانده است و ما با تورم و گرانی طاقت فرسا و مشکلات شدید اقتصادی موجه هستیم؛ هیچ خبری از پرداخت حقوق‌های معوقه نیست. تنها دستگاه حفاری این شرکت که دستگاه(o3) است نیز کار خود را به پایان رسانده است.»

حذف سامانه فیش حقوقی کارگران از سایت شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش

کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش در ادامه به حذف سامانه فیش حقوقی از سایت این شرکت اشاره کرده و گفتند: « فیش حقوقی کارگران را از روی سایت برداشتند که متعلق به مردادماه بود و سپس سامانه فیش حقوقی را هم از سایت شرکت حذف کرده‌اند. شرکت حقوق‌های کارگران را  کمتر از فیش صادره را پرداخت کرده و  در حال حاضر نیز حقوق از مهرماه را پرداخت نشده و ما ۵ماه حقوق طلب داریم.»

یکی از کارگران در پایان گفت: «شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش که قبلا اورینتال بود؛ یک دکل دریایی و چند دکل خشکی داشت که تنها دکل خشکی او دکل حفاری(o3) در منطقه آذر قرار دارد؛ که این دکل کار حفاری را به پایان رسانده است و ما تا آخر اسفند با این شرکت قرارداد داریم.»

شایان یاد آوری است که پیش از این نیز شرکت حفاری پترو تک کیش از پرداخت حقوق کارگران  خودداری کرده بود. در همین رابطه روز شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ کارکنان گلوبال پتروتک کیش (اورینتال سابق) اعلام کردند که نزدیک به ۵ماه می‌باشد که حقوقی به آن‌ها پرداخت نکرده است.

این کارکنان محروم افزودند: « همچین از اردیبهشت ماه به بعد هنوز بیمه تامین اجتماعی برای ما واریز نشده است.»