سومین روز متوالی تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران+فیلم 

تظاهرات دانشجویان مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به سرکوب دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات می‌باشد

روز دوشنبه چند هزارنفر از دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن ده دانشجو در سقوط اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات تجمع وتظاهرات کردند.

همچنین  دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در تهران از جمله دانشگاه تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت در پاسخ به فراخوان قبلی در حال رفتن به میدان انقلاب برای برگزاری تجمع اعتراضی خود با حمله وحشیانه ماموران مواجه شدند. فراخوان این تجمع در اعتراض به  فاجعه جانباختن ۱۰تن از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بود.

نیروی انتظامی که قصد ممانعت از تجمع دانشجویان را داشت تلاش کرد که برخی دانشجویان را دستگیر نماید.

دانشجویان شعار میدهند:

«نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم»

«مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا.»

ماموران رژیم قصد ممانعت و دستگیری تجمع کنندگان را دارند که با اعتراض دانشجویان و مردم حاضر در صحنه شعارمیدهند.

ولش کن ولش کن  بی شرف بی شرف