رخدادهای ۹ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۰۱۹/۵/۳۰

🔸-خرم آباد. لرستان
حمله مسلحانه به خودرو و منزل شخصی مدیرامور اراضی استان لرستان
خودروی شخصی مدیر امور اراضی لرستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است . طبق بررسی های بعمل آمده محل اصابت ۱۷گلوله کلاشینکف مشهود شده است.

🔸-اردبیل
تجمع ‍‍ فرهنگیان اردبیل در اعتراض به وضعیت موجود در نظام آموزشی کشور و بسیار وخیم خود.

🔸-اصفهان
تجمع ‍‍ فرهنگیان اصفهان در اعتراض به وضعیت موجود در نظام آموزشی کشور و بسیار وخیم خود.

🔸-ولی محمدبازار سیستان و بلوچستان
غرق شدن ۳ دانش آموز دختر در چابهار هنگام برداشت آب از گودال
روز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، سه دانش آموز اهل روستاهای “کموبازار” و “ولی محمد بازار” واقع در چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان حین برداشت آب آشامیدنی از یک چاله “هوتگ” بر اثر پرت شدن در آب و عمق زیاد گودال جان خود را از دست دادند.

🔸- خاش سیستان و بلوچستان
تجمع اعتراضی مردم خاش
بدلیل کُدینگ کردن جایگاه های سوخت شهرستان خاش
حکومت به فرمان سپاه و پشتیبانی استاندار برای مردم محدودیت های سوختی ایجاد کرده است.