رخدادهای ۸ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۸/۳۰

🔸-اصفهان
((خودکشی یک شهروند اصفهانی در مغازه خود بدلیل مشکلات بدهی و معیشتی))

🔸-تهران
(( ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج بر اساس رأی دادگاه کیفری به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد))
((انتقال ۱۸ تن از دراویش گنابادی به سلول‌های انفرادی زندان تهران بزرگ.))

🔸-هفت تپه. خوزستان
((ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران کارد به استخوان رسیده نیشکر هفت تپه در سیزدهمین روز اعتصاب / هشتم شهریور))

🔶- گلپایگان. اصفهان
((برخورد علی مطهری نائب رییس مجلس شورای اسلامی با یک شهروند منتقد در گلپایگان:
شهروند منتقد: شما به جای صحبت درباره غدیر بگو چرا پراید ۴۵میلیون تومان شده!
علی مطهری:شما خیلی نادانی!))