رخدادهای ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۹/۳/۶

🔸-سنندج کردستان
مختار زارعی فعال مدنی کرد به سه سال زندان محکوم شد
«مختار زارعی» فعال مدنی اهل سنندج روز ششم اسفند ماه به صورت غیابی بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم شد.

🔸-عجب شیر. آذربایجان شرقی
اعتصاب کارکنان راه‌آهن آذربایجان در عجب شیر
کارکنان راه آهن آذربایجان در عجب_شیر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق عقب افتاده شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

🔸-اصفهان
راهپیمایی بازنشستگان به طرف استانداری با شعار “حقوقه بازنشسته زیر عباس” و ” دشمنه ما همینجاست و اسلامو پله کردن.‌

🔸-بندرعباس هرمزگان
ادامه اعتصاب کارگران گرسنه و کارد به استخوان رسیده راه آهن بندر عباس
کارگران گفته اند: ما هنوز در اعتصاب هستیم و کار نمیکنیم ، همه بچه ها می گویند تا حقوق نگیریم کار نمیکنیم، روحیه کار نیست تا حقمان را نگیریم کار نیست ، از ناحیه دیگر هم کسی جرات ندارد که برای کار به اینجا بیاید، چون در آن صورت با ما طرف است.

🔸-مرند. آذربایجان شرقی
اعتصاب کارگران ایستگاه قطار مرند
کارگران از تمام قطعه‌های حوزهٔ مرند در اذربایجانشرقی در ایستگاه مرند تجمع کردند و گفتند که تا دریافت سه ماه حقوق معوقه و عیدی به کار باز نخواهیم گشت.

🔸-آبادان. خوزستان
تجمع آتش ایستگاه‌های مختلف آبادان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود، در محوطه ورودی ساختمان مرکزی شهرداری این شهر.

🔸-کرج. البرز
تجمع پرسنل بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شانپرسنل معترض بیمارستان خمینی کرج شعار می دادند: استاندار، شهبازی صندلیتو رهاکن فکری بحال ما.

🔸-اهواز. خوزستان
تظاهرات بازنشستگان فولاد اهواز در خیابان کیانپارس
شعار :” روحانی دروغگو استعفا استعفا” و “صنعتگران دیروز مبارزان امروز ”

🔸-شادگان. خوزستان
تجمع کشاورزان شادگان در مقابل استانداری در اعتراض به دخالت تعاون روستایی در انتخابات انجمن صنفی کشاورزان این شهرستان.

🔸-سراوان . سیستان و بلوچستان
زخمی شدن جوان بلوچ در تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای سپاه در سیرکان سراوان به نام طارق سپاهی.