رخدادهای ۱۴ دی ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۹/۱/۴

🔸-اهواز . خوزستان
(( ادامه بازداشت کارگران معترض؛ جمع کارگران زندانی فولاد اهواز به هشت تن رسید))
((‏کشتن یک جوان توسط نیروى انتظامى در ‎اهواز
مهدى ساری (سوارى) فرزند سباهی از اهالى منطقه عین ۲(سید کریم) غرب شهر اهواز توسط نیروى انتظامى کلانترى ۲۱ کشته شد. ))

🔸-اصفهان
(( ۱۴ دی – شکل گیری تجمع اولیه هزاران کشاورزان اصفهان در کنار پل خواجو برای آغاز خیزش ظلم ستیزانه امروز))

🔸-ورزنه. اصفهان
((تظاهرات و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در ورزنه برای احقاق حقوق پایه ای و حقآبه
مرگ بر روحانی دروغگو”و “می میریم حق مون رو می گیریم
جمعه ۱۴دی))