دادگاه تجدید نظر حکم حبس عالیه مطلب زاده را عینا تائید کرد

حکم صادره علیه عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان، به تائید دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. وی همچنین جهت تحمل دوران حبس خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده است. عالیه مطلب زاده در سال ۹۶ و در مرحله بدوی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال از این حبس برای خانم مطلب زاده قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هرانا، حکم حبس عالیه مطلب زاده، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید و به وی ابلاغ شده است.

این فعال حقوق زنان همچنین جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ساله خود طی یک پیامک به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده و از وی خواسته شده که طی مدت ۵ روز خود را به این شعبه معرفی کند.

عالیه مطلب زاده در سال ۹۶ و در مرحله بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال از این حبس برای خانم مطلب زاده قابل اجرا خواهد بود.

لازم به یادآوری است عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار به اداره اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بود.