دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام دو شهروند اهوازی را صادر کرد

حکم اعدام دو شهروند اهوازی به اتهام محاربه با خدا توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، حکم اعدام دو شهروند اهوازی بنام احمد کاظم محمد شتیت کروشات ۳۰ ساله و عبدالحکیم منان محمد شتیت کروشات ۲۶ ساله به “اتهام محاربه با خدا” توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شده است.

این دو شهروند اهوازی با هم پسر عموی هستند و عبدالحکیم منان متاهل و یک فرزند دختر و یک پسر دارد.

رژیم جمهوری اسلامی، عرب های خوزستان را بخاطر ترک مذهب شیعه و گرویدن به اهل سنت با اتهام محاربه با خدا اعدام می کند.