خودکشی شهروند اهوازی به دلیل فقر و مشکلات مالی / تصاویر

یک شهروند اهوازی کوی سیاحی خیابان توحید به علت اجاره نشینی و مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ یک شهروند اهوازی و ساکن کوی سیاحی خیابان اتحاد به دلیل مشکلات مالی و اجاره نشینی دست به خودکشی زد.

به گفته منبع مطلع (پسر عموی متوفی) به شبکه آزادی، هویت این فرد، سالم حیدری فرزند قاسم و یک کارگر ساده بود که از پس مشکلات زندگی و هزینه اجاره خانه برنمی آمد که این مشکلات باعث شده وی دست به خودکشی بزند و خود را حلق آویز کند.

هر روز خبرهای خودکشی بخاطر فقر مالی و مشکلات زندگی از گوشه و کنار ایران عزیز به گوشمان می رسد که باعث این همه فقر و فلاکت در کشور سیاست غلط جمهوری اسلامی شده که بسیاری از جوانان بخاطر نبود کار راهی کشورهای عربی مثل عراق می شوند و یا هم دست به خودکشی می زنند.