مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد فیض الله پاسره از افزایش خشکسالی و خشک شدن چاه‌های آب روستایی در استان اظهار نگرانی کرد و گفت: خطر بی‌آبی، ۶۰ هزار روستایی این منطقه را تهدید می‌کند.

فیض الله پاسره اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۰ روستای استان کهگیلویه و بویراحمد با تانکر آبرسانی می شد که اکنون این تعداد به ۱۸۰ روستا رسیده است.
وی با اشاره به اینکه آب روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد توسط ۲۴۰ منبع آب تامین می‌شود که از این تعداد ۱۲۷ چاه و مابقی چشمه است، اظهار داشت: هم اکنون ۱۸۰ روستای این استان به صورت سیار و با تانکر آبرسانی می‌شود که با توجه به پدیده خشکسالی این تعداد در حال افزایش است.

وی افزود:‌ کم آبی، روستاهای این استان را تهدید می‌کند به گونه‌ای که خشکسالی های چند سال اخیر موجب کاهش سطح آب‌های زیر زمینی و خشک شدن چشمه‌های فراوانی در کهگیلویه و بویراحمد شده است.
پاسره تاکید کرد: در اوایل سال گذشته ۱۳۰ روستای استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت سیار آبرسانی می‌شد که اکنون شاهد افزایشی ۵۰ روستا به این روستاها هستیم.

تعداد مشترکین آب روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد را ۶۰ هزار مشترک اعلام کرد و گفت: جمعیت روستایی استان بین ۲ سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۰ تا ۹۵ از ۴۷ درصد به ۴۴ درصد جمعیت استان کاهش پیدا کرده است.