جمعی از شهروندان اهل سنت اهوازى هنگام برگزارى نماز تراویح بازداشت شدند

جمعی از شهروندان اهل سنت اهوازی هنگام برگزاری نماز تراویح توسط اطلاعات سپاه قرارگاه ابوالفضل العباس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

به گزارش تلوزیون آزادی، بامداد ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸،بیش از ۲۵ نفر از شهروندان اهل سنت کوى زهیریه(گلدشت) شهر اهواز توسط اطلاعات سپاه هنگام اداى نماز تراویح بازداشت شدند.

همه این افراد در منزل على سوارى در خیابان دوم زهیریه در حال برگزارى نماز تراویح بودند که مورد هجوم نیروهای اطلاعات سپاه قرارگاه ابوالفضل العباس قرار گرفته و بعد از ضرب وشتم بازداشت و به مکان نامعلومى منتقل شدند.

اسامى برخی  از افراد بازداشت شده به شرح زیر است:

على سوارى فرزند زغیر از اهالى زهیریه(گلدشت)، محمد حیدرى فرزند احیال از اهالى ملاشیه ،سعدون مهدى و ابو مجتبى

تراویح به نمازهایی اطلاق می‌شود که اهل سنت در شب‌های ماه رمضان به صورت جماعت می‌خوانند.