تیراندازی ماموران راهنمایی و رانندگی در شهر ایرانشهر  کشته و زخمی بر جای گذاشت

ماموران نیروی انتظامی ایرانشهر بدون ایست قبلی به سوی خودرو لندکروزر تیراندازی کردند که سرنشین خودرو کشته شد.

به گزارش شبکه آزادی امروز ۳ آذر ۱۳۹۷، ماموران نیروی انتظامی ایرانشهر در بلوچستان با مشاهده خودرو لندکروزر که حامل دو گونی تنباکو، بدون ایست قبلی خودرو را به رگبار بستند که راننده خودرو کشته و چند نفردیگر نیز تیر خورده و زخمی شدند.

این اولین بار در مناطق مرزی و سنی نشین کشور نیست که ماموران دولتی بدون ایست قبلی تیرباران می کنند.

چند روز پیش نیز با مین گذاری مرز جالق سراوان دو شهروند بلوچ کشته شدند.