تداوم محرومیت حمیدرضا امینی از دسترسی به خدمات پزشکی

حمیدرضا امینی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ سالن ۱۰ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود میباشد علیرغم تداوم بیماری و وخامت حال با توجه به ممانعت مسئولان زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است.

 وضع جسمانی حمیدرضا امینی فعال تلگرامی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ سالن ۱۰  زندان اوین که در حال سپری کردن دوران حبس ۱۱ ساله خود میباشد با توجه به تداوم بیماری و افزایش ضعف جسمی و گسترش ناتوانی جسمی حتی قادر به ایستادن بر روی پاهای خود نیست و با توجه به وخامت حال با توجه به ممانعت مسئولان زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم مانده است.

بنقل از یک منبع مطلع ، حمیدرضا امینی در حال حاضر بدلیل سردرد شدید و بی حالی مبرم حتی قادر به ایستادن بر روی پاهای خود هم نیست و  با توجه به اینکه از اعزام وی به مرکز تخصصی درمانی ممانعت بعمل آمده است هر لحظه خطر جدی تری متوجه سلامت این فعال تلگرامی در بند خواهد شد.

لازم به ذکر است حمیدرضا امینی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه به دلیل مسمومیت شدید شدید به طوری که در روز چهارم از شدت بیماری به بهداری زندان منتقل شد. اما مسئولان بهداری زندان اوین به جای انتقال وی به بیمارستان به تزریق داروی مسکن و سرم به وی اکتفا کرده اند.

لازم به توضیح است که با توجه به وخامت حال حمیدرضا امینی بعد از مسمومیت باید به بیمارستان منتقل و تحت نظر پزشک متخصص روند درمانی خود را طی کند.  اما در سه روز اول به وی تنها شربت معده خورانده شده و عدم رسیدگی فوری و صحیح پزشکی باعث شده که این زندانی سیاسی در روز چهارم بیماری اش به طور حاد تشدید شود و متاسفانه مسولین زندان نسبت به وضع بیماری زندانی سیاسی رفتار بی تفاوتی دارند و این مسعله باعث میشود وضع سلامت اقای در خطر بگیرد. حتی گزارش شده طی چهار شبانه روزی که حمیدرضا امینی از شدت درد خواب نداشته و فقط بخود می پیچده مسئولان زندان اوین و بند ۸ این زندان هیچگونه توجهی برای اعزام وی به بیمارستان نکرده اند.