تجمع کارگران بومی عسلویه با خواست اشتغال در پروژه‌های پتروشیمی منطقه‌

کارگران بومی عسلویه که در پی اتمام قراردادهای موقت، بیکار شده‌اند روز چهارشنبه هشتم اسفند مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تجمع کردند و خواستار آن شدند که در پروژه‌های پتروشیمی عسلویه و کنگان به کار گرفته شوند.

پیمانکاران از استخدام این کارگران سر باز می‌زنند. در حالی که این کارگران در انتظار بکارگیری مجدد هستند، پیمانکاران کارگران غیربومی و بازنشسته نفت را استخدام کرده‌اند.

عسلویه از قطب‌های صنعتی کشور است و برغم وجود پروژه‌های نفت و گاز در منطقه عسلویه نرخ بیکاری در این منطقه بالاست. جوانان بیکار و کارگران موقت بارها با خواست کار دست به تجمع زده‌اند. «محمد باکری» نماینده اشتغال عسلویه گفته است رقم بیکاران عسلویه در سال‌های اخیر سه برابر شده است.