تجمع پرستاران بیمارستان آزادی تهران بخاطر عدم دریافت اضافه‌کاری

پرستاران بیمارستان آزادی تهران، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ در اعتراض به عدم دریافت اضافه‌کاری و کارانه خود مقابل ساختمان دفتر پرستاری و مدیریت بیمارستان، دست به تجمع زدند.

پرسنل پرستار بیمارستان آزادی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند، می‌گویند: اضافه‌کاری‌ ما از دی ماه سال ۹۷ تاکنون پرداخت نشده و کارانه خرداد، دی، بهمن و اسفند سال گذشته را طلب داریم.

طبق اظهارات پرستاران بیمارستان آزادی؛ عیدی سال ۹۷ که باید دو برابر پایه حقوق پرداخت می‌شد، تنها نیمی از آن به حساب پرسنل پرستار بیمارستان واریز شده است و مطالبات عیدی پرستاران نیز ناقص پرداخت شده است.

آنها می‌گویند: طبق قانون کارفرما باید حق تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری را در دستمزد پرسنل پرستار محاسبه شود، اما با گذشت زمان و علیرغم اینکه بارها با پیگیری و تذکر پرسنل پرستار این امر هنوز اجرایی نشده است.

به گفته آنها؛ قانون مدیریت بیمارستان را مکلف کرده است که حق جذب و ماندگاری در فیش حقوقی پرستاران درج شود. با این حال مدیریت این عنوان را به پاداش مدیریت تغییر داده است و این روزها زمزمه‌هایی مبنی بر قطع این پاداش مدیریت نیز شنیده می‌شود.

همچنین پرستاران می‌گویند که ساعت کار عرفی بیمارستان پیش از این ۶ ساعت و نیم بوده که اخیراً به ۷ ساعت و نیم تغییر یافته است.

قابل توجه اینکه قبلا دانایی (مدیر داخلی بیمارستان آزادی) درباره مشکلات مالی بیمارستان گفته بود: بیمارستان آزادی حدود ۴ میلیارد از تامین اجتماعی طلبکار است. دو سال است که سازمان تأمین اجتماعی پولی به این بیمارستان نداده است.