تجمع اعتراضی کارگران شهرداری پارس آباد مغان در مقابل شهرداری در اعتراض به معوقات حقوقی

روز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ کارگران شهرداری پارس آباد مغان در اعتراض به نپرداختن ۱۰ ماه حقوق و ۷ ماه بیمه‌شان در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران شهرداری پارس آباد مغان در تجمع اعتراضی خود بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود :

« ما کارگران پیمانکاری شهرداری به مدت ۱۰ ماه حقوق و ۷ ماه بیمه دریافت نکرده‌ایم »

شایان ذکر است در هفته‌های اخیر اعتراضات  کارگران شهرداری‌ها در اعتراض به نپرداختن حقوق‌ها در شهرهای مختلف کشور افزایش چشمگیری داشته است. از جمله گروهی از کارگران مناطق ۸ و ۵ شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بیمه خود مقابل شورای شهر اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.