تجمع اعتراضی کارگران شرکت نکاچوب در مازندران

امروز دوشنبه-۲۶ فروردین ماه- حدود ۴۰۰نفر ازکارگران شرکت نکا چوب شهرستان میاندرود در اعتراض به اتمام قراردادشان در پایان ماه جاری و عدم تمدید دوباره از ابتدای اردیبهشت ماه اعتراض کردند.

با توجه به بیکاری بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران این شرکت، عدم تمدید قرار داد می تواند شوک بزرگی برای کارگران باشد.

گزارش‌ها حاکی است همچنان بر تعداد کارگران افزوده می شود و احتمال مسدود شدن جاده توسط تجمع‌کنندگان امکان دارد.

فرماندار میاندورود، رئیس اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی و مسئولان مرتبط شهرستانی با حضور در محل شرکت درحال رایزنی جهت پایان این تجمع هستند.