تجمع اعتراضی پیمانکاران شهر کرج در اعتراض به مصوبات شورای شهر کرج

روز چهار شنبه ۲۴ بهمن۹۷ جمعی از پیمانکاران کرج در اعتراض به مصوبات شورای شهر کرج مبنی بر افزایش تعرفه های عوارض مقابل ساختمان شورای شهر  کرج تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پیمانکاران معترض در مقابل شورای شهر کرج بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« آیا عوارض هم کالای وارداتی است ؟

اجرای مصوبات جدید تورم بیکاری حاشیه نشینی افزایش پرونده های قضایی افزایش جرم  و بزه

تصویب مصوباتی که چندین مرتبه دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است اهانت به مردم شهر کرج می‌باشد »

شمار پیمانکاران معترض در این تجمع اعتراضی به بیش از دهها نفر می‌رسید.