تجمع اعتراضی مالباختگان  کاسپین رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه+فیلم 

روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷، مالباختگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) واقع در رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

 

 

 

 

 

معترضین غارت شده در تجمع خود شعار می‌دادند:

فریاد فریاد از این همه بیداد

 

با ایده مجوز پول هامونو دزدیدن

بانکهای ایران دزدند پولاتونو می‌دزدند

 

مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد

دستهای پشت پرده با  پول ما چه  کرده

فریاد یا محمدا  نمیرسند به داد ما

حاصل یک عمر ما دزدی و غارت شده

مسئولین مسئولین پولامون پس بدید