تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین مقابل قوه قضائیه در تهران+ فیلم 

روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ مالباختگان کاسپین وابسته به سپاه پاسداران درمقابل قوه قضائیه در تهران دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

مالباختگان موسسه کاسپین در این تجمع اعتراضی گفتند همچنان بلاتکلیف هستند و تقاضای رسیدگی به ماده ۲۳۶ و تخلفات متخلفین دارند.

 

مالباختگان شعار میدادند :

شعارهای غارت شدگان: ای رئیس عدلیه،تشکیل دادگامون کو؟  دزدی کاسپین کو؟ صدور احکامت کو؟ اعدام مفسدین کو؟ اعدام مجرمین کو؟ برخورد قاطعت کو؟   ما تشنه عدالتیم  بیزار از خیانتیم

 

 

 

 

 

عزا عزاست امروز غارت مال مردم شده ثواب امروز»

شایان ذکر است این تجمع اعتراضی با فراخوان قبلی برگزار شده بود و معترضین از شهرهای مختلف کشور در این تجمع اعتراضی گرد هم آمده بودند.

پیش از این نیز در هفته‌های اخیر تجمعاتی از این سنخ در برابر موسسات کاسپین در شهرهای تهران رشت کرمان و مشهد برگزار شده بود.