تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران کاسپین رشت مقابل شعبه سرپرستی+ فیلم 

روز سه شنبه۲ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در تهران در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به عدم بازگرداندن سپرده‌های به یغما رفته خود توسط این مؤسسه وابسته به سپاه، مقابل دفتر مرکزی این مؤسسه دزد و کلاهبردار دست به تجمع زدند.

در این تجمع اعتراضی سپرده‌‌گذاران غارت شده کاسپین شعار می دادند:

«جیب‌های ما را که زدن بعدی شمایید هموطن»،

دزدهای بی لیاقت شدن مسئول ملت

، «کلیدهای روحانی وعده‌های تو خالی»

 «هدیه دولت به ملت، فقر زندان فلاکت»

شعار هر ایرانی مرگ بر مسئولین تو خالی

پولهای ما دست کیه  دروغگویی بسه دیگه