تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین نیشابور مقابل فرمانداری 

روز چهار‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین در نیشابور مقابل  فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع سپرده‌گذاران در نیشابور در اعتراض به کلاهبرداری این مؤسسه متعلق به سپاه تحت نام «تعاونی پیوند» می‌باشد.

سپرده‌گذاران غارت شده کاسپین خواستار پس گرفتن سپرده‌های به‌یغما رفته خود هستند.

معترضین بنری به همراه خود داشتند که روی آن نوشته شده بود: «بلا تکلیفی تا کی».