تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران دهکده آبی‌ پارسدر کرج – گرمدره

روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ جمعی از سپرده‌گذاران غارت شده مؤسسه دهکده آبی پارس (سرزمین من) در اعتراض به کلاهبرداری و غارت دارایی‌شان که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد، دست به تجمع زدند. سپرده‌گذاران تجمع خود را روبروی مؤسسه دهکده آبی پارس در گرمدره کرج برگزار کردند. قابل توجه اینکه خیلی از مردم، سرمایه‌هایشان را در مؤسسه دهکده آبی پارس گذاشته بودند؛ ولی شرکت نزدیک به ۲ سال است که نه سود پول را به مردم می‌دهد و نه اصل پول را پس می‌دهد.

در این تجمع اعتراضی، سپرده‌گذاران غارت شده دهکده آبی پارس تراکت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «حتی اگر بمیرم پولمو پس می گیرم ، جواب اعتماد ما خیانت نیست». سپرد‌ه گذاران غارت شده خواستار بازگرادندن اندوخته‌های به یغما رفته خود هستند.

پیشتر در آذرماه ۹۷ نیز معترضین در مجموعه دهکده آبی پارس در گرمدره کرج تجمع برگزار کرده بودند. این سپرده‌گذاران می‌گفتند که بیش از ۷ ماه است که نه سودی دریافت کرده‌اند و نه اصل سرمایه‌ را به آن‌ها برمی‌گردانند.