تجمع اعتراضی دفترداران دفاتر شیراز و سپرده گذاران کاسپین

دفترداران دفاتر شیرازی ماده ۳۳ در اعتراض به مصوبه شورای قلابی شهر شیراز در روز چهارشنبه ۲۵اردیبهشت ۹۸ درخصوص تعطیلی این دفاتر در صحن شورای شهر شیراز تجمع کردند.

جمعی از مهندسین شیرازی که کارشان با دفاتر ماده ۳۳ از دوره چهارم باصطلاح شورای قلابی شهر شیراز به صورت مستقیم و غیرمستقیم شروع کرده بودند، در ۲۵ اردیبشهت ماه  ۹۸در اعتراض به تعطیلی  این دفاتر که به بیکاری این افراد منجر می شود در مقابل ساختمان شورای شهری تجمع کردند.

همچنین سپرده گذاران و غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ بدنبال فراخوان قبلی مقابل بانک مرکزی  تجمع برگزارکردند.

تجمع کنندگان تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود:

«صدا و سیما در دست دزدان است تنها تریبون ما تنها خیابان است

بانک مرکزی و موسسه کاسپین غارتمان کردند»،

همچنین بر بنری نوشته بودند: اموال موسسه کاسپین متعلق به تمام سپرده گذاران است و مطابق با قانون اساسی و شروع باید به مساوات پرداخت گردد.

سپرده گذاران موسسه کاسپین تبعیض در پرداخت را نمی پذیرند.

از حق خود نخواهیم گذشت،

بیشترین و بالاترین ظلم صورت گرفته شده در موسسه کاسپین به وامداران است