تجمع اعتراضی جمعی از مردم و دوستداران طبیعت در شهر گراش

روز چهارشنبه ۲۵اردیبهشت ۹۸ جمعی از مردم و دوستداران طبیعت در شهر گراش واقع در استان فارس با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان، خواستار جلوگیری از واگذاری ۴۰۰ هکتار زمین در محوطه تنگ‌آب (تفرجگاه طبیعی این منطقه) شدند.

مردم و دوستداران طبیعت مقابل ساختمان فرمانداری بنرهای مبنی بر خواسته‌هایشان در دست داشتند که بر روی بعضی از آنان نوشته شده بود:

«محدوده تنگ آب و طبیعت اطراف آن تنها تفرجگاه مردم گراش است لازم است با هر نوع واگذاری زمین در این محدوده مخالفت شود،

طبیعت را با واگذارهای بی حساب تخریب نکنید،

اعتراض مردمی واگذاری ۴۰۰ هکتاری از اراضی تنگ آب گراش به پرورش شتر مرغ،

ما با واگذاری زمین در تنگ آب مخالفیم».