تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان خواجه نصیرالدین طوسی+ فیلم

جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران روز دوشنبه ۹ اردیبهشت دست به تجمع اعتراضی زدند.

این دانشجویان در اعتراض به پولی‌سازی آموزش، اوضاع غذا، خوابگاه و امکانات ضعیف رفاهی، تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت صنفی خود شدند.

دانشجویان معترض با تشکیل حلقه‌ انسانی و در حالی که دست‌نوشته هایی که روی آن‌ها شعار و جملاتی همچون «بنگاه اقتصادی خواجه نصیر» نوشته شده بود،‌ اعتراضاتشان را نسبت به وضعیت صنفی خود نشان دادند.

آن‌ها همچنین شعارهایی از جمله «ننگ ما ننگ ما، مسئول بی درد ما» سر دادند.

پیشتر نیز دانشجویان در ایران در اعتراض به وضعیت صنفی خود بارها تجمع کرده‌بودند.