تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تهران

بازنشستگان کشوری دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸  در اعتراض نسبت به عدم پاسخ گویی مسئولان مقابل  صندوق بازنشستگی در خیابان فاطمی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روی بنری که در دست تجمع کنندگان بود نوشته شده بود: «جامعه بازنشستگان کشوری بعنوان صاحبان اصلی و حقیقی صندوق بازنشستگی کشور اجازه فروش و واگذاری سرمایه و دارایی های متعلق به صندوق را به غیر نمی دهند».

پیشتر در سال گذشته ۹۷ بازنشستگان در شهرهای مختلف من جمله در تهران ، یزد ، مشهد ، بروجرد ، کرمانشاه و شیراز در اعتراض به محقق نشدن‌درخواست‌هایشان  تجمعات اعتراضی برگزار کرده بوده بودند.

همچنین پیشتر در روز یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷ جمع کثیری از بازنشستگان فرهنگی و بازنشستگان بیمه در اعتراض به عدم توجه به خواسته‌هایشان در مقابل مجلس  تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده بودند.

همچنین بازنشستگان فرهنگی و کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان در مقابل مجلس حکومت تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.