تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی+فیلم 

روز سه شنبه دوم بهمن ماه ۹۷ بازنشستگان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان در مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع اعتراضی که با حضور نیروی انتظامی حکومت برگزار شد شمار  زیادی از بازنشستگان از سراسر کشور حضور داشتند.

بازنشستگان شعار می‌دادند:

شکنجه مستند دیگر اثر ندارد

معلم زندانی آزاد باید گردد

دولت مجلس  بس است فریب ملت

.وزیر بی لیاقت خجالت خجالت

شایا ذکر است پیش از نیز در روز یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ در تهران بازنشستگان در میدان ونک ابتدای خیابان عطار روبروی موسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کردند.