تایید حکم اعدام برای ۲ تبعه ایرانی در کویت

دادگاه تجدیدنظر کویت حکم اعدام برای ۲ تبعه ایرانی به اتهام قتل ۳ نفر شامل یک شیخ سالمند از خانواده امیر کویت را تایید کرد.

به گزارش منابع قضایی کویت ۲ تبعه ایرانی در ماه می سال ۲۰۱۷ به اتهام قتل شیخ مذکور، خدمتکار اندونزیایی وی و یک شهروند کویتی توسط دادگاه کیفری این کشور به اعدام محکوم شدند. این حکم پس از تصویب امیر کویت اجرا خواهد شد.

این دادگاه ۲ شهروند کویت را نیز به اتهام ارائه اسلحه برای مجرمان به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۲۰۰ دینار کویت (حدود ۶۵۵ دلار آمریکا) مجازات کرد.

اجساد شیخ، خدمتکار وی و فرد کویتی در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ در خانه‌ شیخ در جنوب پایتخت این کشور پیدا شده بود.

وزارت کشور کویت از دستگیری ۲ تبعه ایرانی در رابطه با این حادثه خبر داد و نام یکی از این مظنونان را محمد عبدالرضا نواصری اعلام کرد. وی در خانه شیخ به عنوان آشپز کار می کرد.