بیش از ۴هزار کودک در تهران زباله‌گرد هستند

فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان روز چهارشنبه ۲۲ خرداد گفت که براساس انجام یک پژوهش به نام «یغمای کودکی» درباره شناخت، پیشگیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان تهران مشخص شد که از ۱۴ هزار زباله گرد در پایتخت، ۴هزار و ۷۰۰ نفر آن‌ها کودکان هستند.

زباله گردی پدیده ای در ایران است که افرادی از سوی پیمانکاران به کار گرفته می شوند تا در قبال مبلغی اقدام به تفکیک زباله ها کنند.

آمار رسمی از تعداد زباله گردها در ایران موجود نیست. اما بنا بر گزارش ایسنا کامیل احمدی یک مردم شناس خبر داد که براساس پژوهش اخیر حدود ۱۴ هزار زباله گرد غیر رسمی در کشور وجود دارد و ۸۹ درصد زباله گرد‌ها «مهاجران غیرقانونی» هستند.

از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از سهم میلیاردی «گردش مالی زباله» برای شهرداری تهران است.

بهار آورین عضو شورای شهر تهران نیز در این‌باره از وجود «رانت فساد و مافیا» در بحث زباله خبر داده و گفت که شهرداری تهران از مجموع ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی حوزه زباله در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان سهم دارد.