بیست و سی و نیم – سطل آشغال لاکچری

اینجا صدای جمهوری خود مختار بیست و سی و نیم است! ورود همه زیر ۱۸ ساله ها هم آزاد است.