بیانیه صادق قیصری دانشجو ی روزنامه نگار زندانی در زندان فشافویه

آقای رئیسی اصلا معنای حقوق را می فهمید و مصادیق حقوق فردی_اجتماعی را می شناسید که شده اید رئیس اعدالت خانه دولت

آقای رئیسی دستور داده اید که رئیس زندان مخوف تهران بزرگ مشهور به فشافویه به خاطر ماله کشی روی قتل یکی از زندانیان سیاسی عوض شود٬رئیس زندان فشافویه که خودتان میدانید نه سر پیاز بود نه ته پیاز.

به یاد دارید شعار نسل انتقلابی خودتان که در نا امیدی محض فریاد میزدید«ما میگیم خر نمی خوایم پالون خر عوض میشه»محض اطلاع عرض کنم که برای ما زندانیان هیچ چیز عوض نشده همان طور که با نشستن شما بر کرسی ریاست قوه قضاییه علارغم ژست عوام گرایانتان چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه خونین سابق می چرخد.

غرض از این نوشتار پاسخ گویی به سخنان هتاکانه سخنگوی شماست. سخنگوی قوه قضاییه مطلبی بر ضد زندانیان سیاسی٬عقیدتی_اجتماعی گفته که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود ندارد و کسانی که در خیابان پاسداران دستگیر شده اند زندانی سیاسی نیستند.

سخنگوی شما معلم را ضد امنیتی می داند٬ درویش را اغتشاشگر و قاتل می خواند و معترض اجتماعی را توهین کننده به ساحت پیامبر معرفی میکند صد بارک الله به سخنگوی شما که در سرخاب بر جذام کشیدن تبحری یکتا و بی نظیر دارد اگر ما بخواهیم از منظر و تحلیل ایشان به رفتار شما انقلابیون در سال های منتهی به انقلاب ۵۷نگاه کنیم هیچ یک از شما زندانی سیاسی نبوده اید بلکه اغتشاشگر بوده اید زیرا اتوبوس و بانک اتش میزدید ٬ معترض اجتماعی نبودید و به دستگاه حاکمه اعتراض نداشتید بلکه یک عده خود فروخته و وطن فروش بودید که اب بر اسیابان دشمنان ایران می ریختید به واسطه اعتراض ها ٬ تظاهرات وتجمعاتتان در خیابان ها و به اتش کشیدن سینماها و تخریب بانک ها نه یک انقلابی که خائن به وطن و بر هم زننده نظم عمومی وتخریب کننده اموال عمومی بوده اید . از این منظر دستگاه امنیتی و قضایی پهلوی در حق شما کم کاری کرد و باید در زندانی مانند زندان فشافویه نگه تان می داشت تا گوشت و اسخوانتان بپوسد. شرح توهین های سخنگویتان را می توانید در روزنامه حکومتی ایران بخوانید .

لازم به یاداوریست که علت به وجود امدن قوه قضاییه و عدالت خانه ملت دیانت و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است و وظیفه ای جز دیانت و حفاظت از جان مال ناموس و اعتقادات شخصی افراد در مقابل تعرض و دست اندازی و خودسری ها را ندارد اصلا وجود قوه قضاییه برای چیست حال ان که مهمترین کار خود را انجام نمی دهد ٬آیا قوه قضاییه فقط به درد زندانی کردن امثال من می خورد .

این که بی کناهانی همچون من در زندانیم دو علت دارد

اول:قوه قضاییه در جمهوری اسلامی برای سرکوب ٬ظلم و پایمال کردن حقوق مردم درست شده است و علت دوم برمی گردد به شما وامثال شما که از حقوق چیزی نمی دانید نه تنها از حقوق و وظایف الحاقی وانسانی خویش بی خبرید بلکه با استناد به فتواها و نسخه های جعلی و من دراوردی از اسلام و با راهبرد و سیاست ظلم و جور امنیت جان مال و مکان های ایینی ما و امنیت روانی اجتماعی اقلیت ها را بر هم میزنید و باعث میشوید افراد و جمعیت ها برای دفاع از جان مال و اعتقادات خود در مقابل نیروهای ضد امنیتی و ظالم شما راسا قیام کنند سخنگوی شما در همان مطالب کذایی ادامه داده کسانی که در خیابان پاسداران دستگیر شده اند قاتل مامورین نیرور انتظامی اند اول این که شاید به درستی نمز دانید که چه کار کردید و این باور هایی که در ذهنتان رسوب کرده اجازه نمیدهند که درست فکر کنید قاتل مامورین یگان ویژه باورهای شهادت طلبانه ایست که شما در ذهنشان کرده اید این مامورین سپاهی و یگان ویژه بودند که با اصلحه های جنگی به سوی ما تیر اندازی میکردند و پس از دستگیری با غمه و چاقو سر و تن ما را میدریدند و از ضزب وشتم زنان باردار و بچه ها دریغ نکردند صد بارک الله به شما اقای رئیسی به ظلم وجورتان ادامه بدهید مثل ساواک وشاه و دستگاه قضایی پهلوی نباشید و از سبعیت و جنایت در حق زندانیان امروز خوداری نکنید زیرا به محضی که فیتیله ظلم را پایین بدهید نو خورشید ازادی از روزنه های تنگ وتاریک زندان به درون می اید و خانه را روشن میکند.

صحبت بسیار است ولی چرا یک بار به گورستان تاریخ نظر نمیکنید و از سرنوشت ظالمان و جنایت کاران درس نمیگیرید که چگونه مورد لعن و نفرین اند

باقی بقای ظلم شما مرگ بر زندانی درود بر ستمگر

صادق قیصری درویش دانشجوی زندانی زندان فشافویه – ۹۸/۴/۳۱