برکناری سردار محمد‌علی جعفری از فرماندهی کل سپاه

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه اول اردیبهشت، محمدعلی جعفری را از فرماندهی کل سپاه پاسداران برکنار و حسین سلامی را با ترفیع درجه به سرلشکری، به عنوان جایگزین او منصوب کرد.

حسین سلامی، زاده ۱۳۳۹، از سال ۸۸ جانشین فرمانده سپاه پاسداران بود و رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از او خواسته است که «ارتقاء توانمندی‌های همه‌جانبه»، «آمادگی در همه بخش‌ها»، تقویت بصیرت و همچنین «گسترش مدیریت‌های برخوردار از بنیه معنوی» را افزایش دهد.

وی هشتمین فرمانده سپاه پاسداران است که از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ به این سمت منصوب می‌شود.

حسین سلامی از جمله فرماندهان بسیار تندرو این نیرو است و بارها اسرائیل را به نابودی و اروپا را به تغییر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی تهدید کرده است.

فرمانده جدید سپاه در ۱۴ بهمن پارسال نیز خطاب به کشورهای اروپایی گفته بود: «اگر اروپا و دیگران بر اساس یک توطئه، خلع سلاح موشکی کشورمان را دنبال کنند مجبوریم به یک جهش راهبردی دست بزنیم».