بازداشت یک نوجوان ١۵ سالە در اشنویە توسط سپاه پاسداران

به گزارش شبکه آزادی به نقل از  هەنگاو، صبح روز سەشنبە ٢ بهمن ٩٧  نیروهای سپاه پاسداران بە روستای حسن نوران شهر اشنویە هجوم و در داخل نانواخانە این روستا شروع بە تفتیش شهروندان و مصادرە مبایل های آنها کردەاند.

یک منبع مطلع اعلام کرد کە این نیروها پس از تفتیش مبایل شهروندان، یک جوان ١۵ سالە را با هویت ”رشید مصطفی“  بازداشت کردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای سپاه پاسداران بە بهانە اینکە در داخل مبایل این شهروند تصاویری از مبارزین کرد بودە، وی را بازداشت کردەاند.

نیروهای سپاه پاسداران روز گذشتە نیز در سە راهی سرگیز، پرداوی و حسن نوران اقدام بە تفتیش اتومبیل شهروندان کردە بودند.