بازداشت چهار جوان کرد بە اتهام فعالیت مذهبی

 نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج چهار جوان را بە اتهام فعالیت مذهبی بازداشت کردەاند.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از”هەنگاو”هفتە گذشتە، نیروهای ادارە اطلاعات ایران در شهر سنندج یک جوان ١۶ سالە را با هویت ”اسامە ملکی“ بازداشت کردەاند.

این جوان ١۶ سالە اهل روستای ”کورکورە“ سنندج بودە و در یکی از مساجد شهر سقز دستگیر شدە است.

از سوی دیگر، سە جوان دیگر اهل روستاوی ”اساولە“ بە نام های ”شاهو میرکی، توفیق میرکی“ و ”کیوان محمدی“ نیز بازداشت و بە مکان نامعلی منتقل شدەاند.

این چهار شهروند کرد بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی بازداشت شدەاند.