بازداشت نرگس منصوری، از امضا کنندگان بیانیه «استعفای خامنه‌ای»

یک روز پس از بازداشت ۱۵ نفر از فعالان سیاسی و مدنی در مشهد، از جمله برخی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی نرگس منصوری، از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن را نیز بازداشت کردند.

کانال رسمی ۱۴ فعال مدنی ایران، دوشنبه ۲۱ مرداد خبر داده است که نرگس منصوری، فعال مدنی، عضو سندیکای شرکت واحد، فرزند جانباز جنگی و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، در مورد استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هنگام ترک محل کار خود بازداشت شد.

از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.

۱۴ فعال مدنی زن در ایران روز دوشنبه ۱۴ مرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.