اعتصاب کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به مطالبات معوقه و عدم امنیت شغلی

کارگران کشتارگاه نهاوند روز چهارشنبه ۲۲ اسفند دست از کار کشیده و مقابل استانداری شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند. کارگران ۴ ماه است دستمزد نگرفته‌اند و نگران امنیت شغلی خود هستند.

تعداد کارگران ۵۰ تن است و  بدهی کلان کشتارگاه به بانک کشاورزی کمر این واحد صنعتی را شکسته است.

به گفته کارگران کارفرما بار زیان را بر دوش آنان انداخته است. و علت دیگر وضعیت بحرانی کشتارگاه، کاهش کشتار دام است. پیش‌تر ۸۰ واحد قصابی نهاوند روزانه ۶۰ گوسفند و ۲۰ تا ۳۰ گاو و گوساله به کشتارگاه می‌برده‌اند اما اکنون این تعداد به ۱۰ راس رسیده است.