اعتصاب کارگران نیروگاه برق رامین اهواز در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی

روز چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ نزدیک به ۴٠٠ تن از کارگران نیروگاه برق رامین در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق شان در محل این شرکت اعتصاب خود را آغاز کردند.

۴٠٠ تن از کارگران نیروگاه برق رامین اهواز در منطقه ویس ، که به مدت ۴ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند ، در داخل این شرکت از روز چهارشنبه اعتصاب خود را آغاز کردند و دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

این اولین بار نیست که کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به اعتراض می‌زنند. چند روز پیش نیز گروهی از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و بیمه درمانی خود مقابل شورای شهر اهواز تجمع کردند..