اعتصاب پاکبانان شهرداری بیجار شهر را آلوده کرد

در پی تجمع کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز، پاکبانان این شهر نیز بخاطر حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش شبکه آزادی، پاکبانان شهر بیجار استان کردستان به علت عدم دریافت حقوق چندین ماهه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب پاکبانان شهر، چهره این شهر را آلوده کرده است.

به گزارش یکی از شهروندان بیجار، مسئولان حکومتی و شهری در پی عدم انتشار این خبر هستند تا سراسری نشود. و بتوانند پاکبانان را با حیله و وعده های تو خالی به کار برگردانند.