اعتصاب رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی زنجان و مینی بوس داران مشهد

رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی در زنجان صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان اعتصاب کردند.

یکی از تجمع‌کنندگان هزینه سنگین هزینه‌های نگهداری اتوبوس‌‌ها را یکی از دلایل تجمع عنوان کرد وگفت: نداشتن بیمه و خط ویژه اتوبوس در زنجان یکی  از چندین  مشکلات ما است زیرا  زنجان تنها شهری است که خط ویژه اتوبوس ندارد.

راننده تجمع کننده در اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی زنجان و حومه گفت: مشکلات بیمه‌‌ای رانندگان را یکی دیگر از گرفتاری‌ها ما هست و قیمت روغن که در گذشته ۳۰۰ هزار تومان بود امروز به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و ما قادر به پرداخت هزینه‌های گران نیستیم.

و از سوی دیگر رانندگان مینی بوس در بلوار شاهنامه مشهد صبح امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان دست به اعتصاب زدند.

بدنبال پیگیری اعتراض رانندگان مینی بوس و اتوبوس‌های شهری و اعتصاب مینی بوس داران مشهداز دریافت حق تردد بدون تسهیلات ۲۰۰ تا  ۴۰۰ هزار تومان فقط برای یک برچسب، جمعی از رانندگاه اقدام به نوشتن نامه‌ای به سازمان اتوبوسرانی مشهد کردند.