اعتراض کارگران شهرداری منطقه سه اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق‌شان

بنا به خبرهای دریافتی، کارگران شهرداری منطقه سه اهواز روز یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ ازطلب مزدی ۱۴۰ کارگر خبر دادند. مطابق این خبر، یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری منطقه سه اهواز از حدود ۲ سال قبل بابت بخشی از مطالبات مزدی ۱۴۰ کارگر خدماتی، به آنها بدهکار است و هنور پرداختی به کـارگران صورت نگرفته است.

ایلنا به نقل از کارگران شهرداری منطقه سه اهواز نوشته است: «از سال ۹۲ تا ۹۶ تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری به عنوان کارگر خدماتی در نواحی یک و دو منطقه سه شهرداری اهواز مشغول به کار بوده‌اند؛ اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمکان‌کار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات پرداخت نشده خود را از او دریافت کنند.»

به گفته این کـارگران پیمانکاری، آنها در طول ۴ سالی که زیر نظر پیمانکار مزبور مشغول فعالیت بودند، برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری و حق لباس دریافت نکرده‌اند. بر اساس اظهارات کـارگران، پیمانکار پیشین به هر کارگر شهرداری منطقه سه اهواز به صورت میانگین حدود ده میلیون تومان بدهی دارد.

طبق اظهارات کـارگران، شهرداری بعد از خروج پیمانکار قبلی، قرارداد کار جدیدی را در بخش خدمات با پیمانکارجدید منعقد کرده بود و پیمانکار جدید نیز از پرداخت سنوات سال گذشته خودداری کرده و آن را به تاخیر انداخته است.

کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه سه اهواز درباره پیگیری معوقات خود گفتند:

«چندین سال است پرونده شکایت ۱۴۰ کارگر شهرداری منطقه سه اهواز در مراجع قضایی اهواز در حال رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است.»

خاطر نشان می‌شود که روز شنبه ۲۰ مهرماه ۹۸ جمعی از کارگران شهرداری منطقه یک اهواز نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌ عقب افتاده خود، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. این کارگران شهرداری گفتند: «علاوه بر سه ماه دستمزد پرداخت نشده، چندین ماه است که حق بیمه‌شان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.»