اعتراض کارگران حفاری شمال به دو ماه تعویق دستمزد

اعتراض کارگران حفاری شمال به دو ماه تعویق دستمزد

کارگران شرکت حفاری شمال از مرداد تا کنون دستمزد نگرفته‌اند.

صدها کارگر این شرکت که به دلیل تعویق مزدها در تنگنای معیشتی به سر می‌برند، خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود هستند و گفته‌اند به رغم اعتراضات آن‌ها روشن نیست چه زمانی مزدشان پرداخت می‌شود.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) چهارشنبه ۲۲ آبان به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت نوشت که «اگر مطالبات شرکت دریافت شود»، مدیریت شرکت «هر چه زودتر» مزد عقب‌افتاده کارگران را پرداخت خواهد کرد.

محمد خاتمی وعده داده است که هفته آینده یک ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود. کارگران شرکت حفاری شمال در هفته‌های اخیر بارها در اعتراض به تعویق مزدها تجمع کرده‌اند. آن‌ها سه‌شنبه ۱۴ آبان در حالی که خانواده‌های خود را نیز به همراه داشتند، دست به تجمع زدند.