اطلاعات سپاه اهواز اعضاى یک خانواده را بازداشت کرد

به گزارش شبکه آزادی، ‏صبح سه شنبه  ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷،خانم آمنه ظاهر سارى ۲۴ساله ،فرزند حطاب، فارغ التحصیل رشته حسابدارى، ساکن کوى علوى شهر اهواز توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.

پدر وبرادر خانم آمنه ظاهر سارى بنامهاى حطاب ظاهر سارى ۵۷ ساله وامین ظاهر سارى  ۲۲ ساله، دانشجوى تربیت بدنى دانشگاه آزاد اهواز، ۱۴ آبان ماه بعد از احضار در ناحیه امام على(ع) تابع اطلاعات سپاه جنب بیمارستان ابوذر  مراجعه و دیگر به منزل برنگشتند

روز بعد ۱۵ آبان دختر این خانواده براى فشار بر پدر و برادر توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.