اختلافات در جبهه ی اصلاحات ادامه دارد

ماجرای نجفی؛ هیزم تازه ای در آتشِ اختلافاتِ داخلیِ اصلاح طلب ها

با فاصله گرفتن روحانی از مواضع اصلاح طلبانه اش بحران در جبهه ی اصلاح طلبان شدت گرفت. پیش تر مردم نیز شعار داده بودند که کار اصلاح طلب و اصولگرا تمام است. بنابراین اصلاح طلبان حرفشان دیگر خریدار ندارد و خود خاتمی می گوید که حتی به تکرار او کسی پای صندوق ها نخواهد رفت. این وضعیت و از دست دادن پایگاه اجتماعی به بحران اصلاح طلبان افزوده است. آن ها در مقابله با این بحران هیچ حرفِ تازه ای ندارند و تنها به جان همدیگر افتاده اند و بی شرمانه به بازی قدرت مشغول اند.

این بار ماجرای محمد علی نجفی آتش دعواها و رسوایی ها را بلندتر کرد. بعضی با او همدلی کردند و بعضی نگران از سرنوشت خودشان شدند. بعضی نیز با یکدیگر گلاویز شدند و دعوای داخل جناحی بالا گرفت.

در آخرین برگ از این بازی جدید محسن میر دامادی، دبیر سابق جبهه ی مشارکت و نماینده ی سابق مجلس در یک رشته توییت به شدت به کرباسچی تاخته است و او را به شادمانی از سرنوشت محمد علی نجفی متهم کرده است.

در واقع از ماجرای محمد علی نجفی چیزی نگذشته بود که غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، در توییتی اعلام کرد که درباره ی نجفی هشدار داده بوده است. او نوشته بود:

 «ماهیت تاسفبار حادثه قتل میترا استاد هر چه باشد نمیتوان مسئولیت کسانی را که دو سال قبل علیرغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسئول، این چاه ویل را برای اصلاحات و نجفی حفر کردند، نادیده گرفت.»

میردامادی حالا از این واکنش کرباسچی برافروخته است و ضمن تاکید بر این که نجفی اسیر برنامه ای شد که برای او ریخته بودند گفته که دلیل مخالفت کرباسچی با نجفی هرگز مسائلی که امروز مطرح می کند نبوده است، بلکه او تنها به دنبال نفوذ خود در شهرداری بوده است و هذفش شهردار در سایه بودن است. امری که تنها با به قدرت رسیدن محسن هاشمی می توانست رقم بخورد.

واقعیتِ ماجرا هر چه باشد این دعواهای تازه نشان از باختنِ میدانِ بازی است. این دعواها تنها به از بین رفتن بیشتر پایگاه اجتماعی آن ها منتهی خواهد شد. در همان زمان که کرباسچی و میردامادی و باقی اصلاح طلب ها سرگرم دعواهای خودشان اند مردم ناامید تر از همیشه اصلا به آن ها فکر نمی کنند. آینده ی این سرزمین نیز هر روز تیره تر از دیروز به نظر می رسد.